Localització

Coordenades GPS

Latitud N 42º 34' 34"
Longitud E 01º 40' 11"

Coord. decimals WGS84:
42.57617372835428 , 1.6697166860103607

Coord. DMS WGS84 (Graus, Minuts, Segons):
42° 34' 34.225422075" N , 1° 40' 10.980069637" E

Coord. UTM WGS84 (X, Y, Fus, Hemisferi):
390827.68830032996 , 4714608.90399113 , 31 , Norte

Altitud (sobre el nivell del mar):
1858.000854492 (metros) , 6094.242802734 (peus/feet)